Disclaimer

Biesheuvel Jansen advocaten is een handelsnaam van Biesheuvel Jansen Timmerman Kuster B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Biesheuvel Jansen advocaten is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website

Alle advocaten van Biesheuvel Jansen advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Biesheuvel Jansen advocaten heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe. Verdere informatie over deze verzekering is op verzoek beschikbaar voor onze cliënten.

Informatie verzonden aan Biesheuvel Jansen advocaten via deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.